NEDAVNO ZAVRŠENI PROJEKTI

Socijalno edukativni centar za kontinuirano unapređivanje „ITECCION“ bavi se razvijanjem znanja, veština i profesionalnih kompetencija, kao i informisanjem o novinama u svim delatnostima kroz različite metode i forme obuke sa ciljem profesionalnog razvoja.

“Kompanija New City sa svim svojim internim resursima i partnerskim kompanijama, predano radi na obezbeđivanju poslovnog okruženja koje će svim svojim učesnicima doneti prosperitet i poslovnu sigurnost.”

NEW CITY

NAŠ MAJSTOR

Naš tim majstora radi i veće obime posla ako je to neophodno da Vaš dom učini lepšim i funkcionalnijim.

Stojimo Vam na raspolaganju 24h. Sve hitne intervencije vršimo odmah po pozivu bez odlaganja. Rešite Vas problem jednim pozivom na telefon 063 271 423.

APLIKACIJE ZA SMART TELEFONE

New City Company je razvio aplikacije za smart mobilne uredjaje, koji su Vam na raspolaganju besplatno.
Fast & Secure

Brzo & Sigurno

Sigurnost poslovanja se ogleda i kroz korišćenje namenskih resursa, koje je kompanija New City opredelila za poslovanje svih svojih klijenata, partnerske i poslovne mreže.

PRATITE NAS

Svoju misiju preduzeće ostvaruje stručnim radom i istraživanjem, stvaranjem uslova za konstantnu edukaciju, razvojem i inoviranjem usluga, sa ciljem zadovoljenja potreba korisnika.