Socijalno edukativni centar za kontinuirano unapređivanje „ITECCION“ se bavi razvijanjem znanja, veština i profesionalnih kompetencija, kroz različite metode i forme obuke sa ciljem profesionalnog razvoja praktično upotrebljivih kompetencija pojedinca i organizacija. „ITECCION“ u okviru svoje misije pružanja profesionalnih obuka u različitim oblastima omogućava pojedincu i organizaciji da ostvaruju svoja prava i dužnosti da se permanentno usavršavaju, prateći stručni i naučni razvoj različitih oblasti... Detaljnije »

Dugogodišnjim radom na domaćem i inostranom, pre svega ruskom i nemačkom tržištu, postigli smo rezultate na koje smo veoma ponosni i uspostavili visoke standarde u poslovanju koje želimo podeliti. Sa tom idejom, krajem 2015. godine gradimo višenamenski centar... Detaljnije »

Spektar usluga koje kompanija New City pruža svojim klijentima je divergentan, ali bez obzira na raznorodnost, naši specijalizovani timovi su maksimalno obučeni i posvećeni – svako u domenu svoje ekspertize, a sve u cilju potpunog zadovoljenja potreba naših... Detaljnije »

Svoju misiju preduzeće ostvaruje stručnim radom i istraživanjem, stvaranjem uslova za konstantnu edukaciju,razvojem i inoviranjem usluga,sa ciljem zadovoljenja potreba korisnika, zaposlenih i šire društvene zajednice sa posebnim akcentom na socijalno... Detaljnije »

New City je kompanija za koju od samog početka društveno odgovorno poslovanje predstavlja sastavni deo poslovne filozofije i dugoročne strategije. Za nas društveno odgovorno poslovanje predstavlja strateški okvir za upravljanje kompanijom, zasnovan na permanentnom investiranju u kvalitetne, dugoročne i stabilne odnose sa svim činiocima poslovanja naše... Detaljnije »

Kompanija New City je za svoje klijente na raspolaganju svakog trenutka, prati svoje klijente i na svakom koraku rešenjima, planiranjem i analizom pomažemo da se održi optimalan odnos sigurnosti i operativnosti poslovanja. Želimo da naše iskustvo u poslovanju primenimo na poslovanje naših klijenata i partnera. Unapređenje poslovnih sistema... Detaljnije »

Kompanija New City sa svim svojim internim resursima i partnerskim kompanijama, predano radi na obezbeđivanju poslovnog okruženja koje će svim svojim učesnicima doneti prosperitet i poslovnu sigurnost.Sigurnost poslovanja se ogleda i kroz korišćenje namenskih resursa, koje je kompanija New City opredelila za poslovanje svih svojih klijenata... Detaljnije »

U svetu brzih promena, dinamičnog poslovanja, kompanija New City prepoznaje komunikaciju kao osnovnu potrebu. Veliki deo svojih snaga usmeravamo u razvoj sopstvenih resursa, koje ćemo staviti na raspolaganje našim korisnicima. Privodeći kraju izgradnju tehnološkog centra u Pančevu, sve smo bliži jednom od naših strateških ciljeva... Detaljnije »

Posetite naše internet sajtove