Auto škola
  • Auto škola

Centar za obuku vozača osnovan je 08.04.2015. godine upisom u Registar Agencije za privredne registre Republike Srbije u sklopu Privrednog društva „NEW CITY COMPANY“ d.o.o. sa sedištem u ulici Šandora Petefija br. 158, Pančevo.

Vizija

Auto škola „NEW CITY COMPANY“ d.o.o. obezbeđuje sticanje znanja u svim oblastima koje obuka za vozače podrazumeva, koji su u skladu sa inovacijama iz oblasti bezbednosti u saobraćaju, podizanja nivoa bezbednosti učesnika u saobraćaju sa najsavremenijim kapacitetima i uslovima rada i učenja, kao i dostupnosti na svakom koraku i u svakom trenutku.

Ono što Auto školu „NEW CITY COMPANY“ d.o.o. izdvaja od drugih je što u svom vlasništvu pored adekvatnog prostora za teorisjku obuku, polaganje ispita i administrativne poslove, sredstva, učila i opremu za osoposobljavanje kandidata, vrhunske predavače ima i uređen poligon za praktičnu obuku, u svom vlasništvu, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače („Sl. Glasnik RS“ br. 41/09, 53/10, 101/11 i 32/13-US). Poligon je namenjen isključivo za obuku kandidata i izvođenje poligonskih radnji.

učionica
  • Samim tim naš Centar za obuku vozača obezbedio je:

  • prostor za teorijsku obuku, polaganje teorijskog ispita i administrativne poslove
  • vozila za praktičnu obuku i polaganje praktičnog ispita
  • uređen poligon za praktičnu obuku (u svom vlasništvu)
  • kadrove potrebne za obavljanje poslova teorijske i praktične obuke i polaganja vozačkih ispita

Za osposobljavanje kandidata obezbedili smo Vam najbolje uslove kako za praktičnu tako i za teorijsku obuku i to u elektronskom i pisanom obliku, kao i obezbeđenu učionicu sa audio-video sistemom. Audio video sistem obezbeđuje kvalitetan snimljeni materijal koji omogućava identifikaciju svih kandidata i predavača teorisjke obuke tokom svakog časa teorijske obuke.