Biz info aplikacija
  • Biz info aplikacija

BizINFO predstavlja jedinstveni servis namenjen poslovnim ljudima koji su u stalnom pokretu i žele dostupnost informacija. Aplikacija je takođe namenjena svim ljudima koji učestvuju u poslovnim procesima. BizINFO aplikacija omogućava svim korisnicima (vlasnici preduzeća, preduzetnici, menadžeri ili administrativno osoblje) da na jednom mestu pronađu sve informacije o pravnim subjektima u Republici Srbiji, pružajući korisnicima struktuirane podatke o privrednim društvima i preduzetnicima koji su preuzeti sa APR-a i o njihoviim tekućim računima - preuzeto od NBS.

DOWNLOAD:

Biz info mobilna aplikacija
Biz info mobilna aplikacija

DOWNLOAD:

Biz info mobilna aplikacija
  • BizINFO nudi sledeći sadržaj:
  • čuvanje podataka o svojoj firmi u profilu (unosom PIB-a svi ostali podaci se automatski popunjavaju)
  • pretragu najažurnije i najkompletnije baze pravnih lica u Republici Srbiji (unija podataka sa APR i NBS)
  • pretragu najažurnije i najkompletnije baze pravnih lica u Republici Srbiji (unija podataka sa APR i NBS)
  • pretraga baze može se raditi po PIB-u, MBR-u, ili delu naziva pravnog lica, kao i po obliku organizovanja
  • pretraga baze može se raditi po PIB-u, MBR-u, ili delu naziva pravnog lica, kao i po obliku organizovanja- Standardizacija poslovnih procesa
  • podatke o svojoj firmi možete mailom poslati bilo kome
  • podatke o traženoj firmi možete mailom poslati bilo kome

Portal se nalazi na adresi www.bizinfo.rs

Sve potrebne informacije: brzo, jednostavno i uvek dostupno! podrska@bizinfo.rs

Aplikacija je realizovana od strane kompanije New City Company d.o.o.