Centar ruskih viza
  • CENTAR RUSKIH VIZA

Pokrenut je sa namerom da poboljša kvalitet usluge građanima Republike Srbije, BiH i Crne Gore koji žele dobiti vizu za Rusku Federaciju.

Prioritet rada Centra ruskih viza je maksimalno pojednostavljenje i ubrzavanje čitave procedure u svim segmentima apliciranja do dobijanja vize za Rusku Federaciju. Službenici Centra će Vas posavetovati o bilo kom pitanju vezanom za dobijanje vize za Rusku Federaciju, dati potrebne informacije u vezi tipa i vrsta viza za koje možete aplicirati.

Obratite pažnju: Centar ruskih viza ima isključivo uslužni karakter. Odluku o izdavanju ili odbijanju vize donosi isključivo Ambasada Ruske Federacije. U slučaju odbijanja zahteva uplaćeni novac se ne vraća. Nakon odluke Ambasade Ruske Federacije o izdavanju vize, vizu možete preuzeti u našem Centru. U slučaju bolesti, potrebe bolničkog lečenja ili smrtnog slučaja u porodici, usluge Centra ruskih viza su potpuno besplatne. Zbog Vaše lagodnosti i sigurnosti imamo višekanalni pozivni centar u kojem možete dobiti odgovore na sva Vaša pitanja.

  • Centar ruskih viza za državljane Republike Srbije, BiH i Crne Gore pruža sledeće usluge:
  • Prikupljanje i obradu dokumenata za izdavanje vize
  • Predaju dokumenata na razmatranje u Konzulat Ruske Federacije
  • Vraćanje dokumenata podnosiocu
  • Savetovanje o pitanjima dobijanja viza
  • Prevod i overu potrebne dokumentacije
  • Organizaciju lekarskog pregleda potrebnog radi podnošenja zahteva za radnu dozvolu