Misija, vizija, cilj
  • Misija, vizija, cilj

Vizija razvoja proizvoda i IT usluga na osnovama dugoročnih predviđanja potreba tržišta, sopstvenim idejama i tehnološkim rešenjima. Stručnim radom, tehničkim i tehnološkim uslovima poslovanja, konkurentnim najrazvijenijim preduzećima u IT sektoru i stalnim razvojem ljudskih resursa, opreme, infrastrukture i nacina rada stremimo vodećoj ulozi preduzeća u regionu i stvaranju lojalnosti klijenata i osećaja pripadnosti jednoj porodici...

Svoju misiju preduzeće ostvaruje stručnim radom i istraživanjem, stvaranjem uslova za konstantnu edukaciju, razvojem i inoviranjem usluga, sa ciljem zadovoljenja potreba korisnika, zaposlenih i šire društvene zajednice sa posebnim akcentom na socijalno ugrozene kategorije stanovnistva, kao i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Stalno zalaganje za kvalitet organizacionih i tehničko-tehnoloških podloga koje obezbeđuje potpunu racionalnost svih postupaka i visok kvalitet rada, zasnovan na moralnim principima koji odslikavaju međusobno uvažavanje i poverenje, pripadnost kolektivu i pojedinačni doprinos ugledu preduzeća je misija po kojoj se prepoznajemo.

Cilj kompanije New City jeste da pružanjem kvalitetne usluge, liderstvom u inovacijama ostvari dodatnu vrednost korisnicima i bude prisutna u svemu što ima pozitivan predznak u društvu kroz socijalno preduzetnistvo, sajmove, kulturu, obrazovanje, sport i donacije.

Zaposlene i saradnike smatramo najvrednijim delom kompanije. Oni su naša stalna prednost u tržišnoj utakmici i pokretači novih dostignuća koji negovanjem tradicije koju preduzece poseduje u svojim aktivnostima,doprinose ostvarenju naseg zajednickog cilja.

New City je kompanija za koju od samog početka društveno odgovorno poslovanje predstavlja sastavni deo poslovne
filozofije i dugoročne strategije. Socijalno edukativni centar za kontinuirano unapređivanje „ITECCION“ bavi se razvijanjem znanja, veština i profesionalnih kompetencija, kao i informisanjem o novinama u svim delatnostima kroz različite metode i forme obuke sa ciljem profesionalnog razvoja.