Mobilnost
  • Mobilnost

U svetu brzih promena, dinamičnog poslovanja, kompanija New City prepoznaje komunikaciju kao osnovnu potrebu. Veliki deo svojih snaga usmeravamo u razvoj sopstvenih resursa, koje ćemo staviti na raspolaganje našim korisnicima. Privodeći kraju izgradnju tehnološkog centra u Pančevu, sve smo bliži jednom od naših strateških ciljeva – umrežavanju naših klijenata korišćenjem New City infrastrukture u komunikacionog softvera, a sve u cilju podizanja produktivnosti i građenja sigurnih tržišta.

Jedan od presudnih faktora za realizaciju ovako ambicioznih planova jeste naše opredeljenje da paralelno sa infrastrukturom, ulažemo i u razvoj softvera. Prvi i najvažniji zadatak jeste lansiranje aplikacije ncONE, što očekujemo da se desi početkom 2015. godine. Mobilna komunikacija je ono što je neophodno i po našem mišljenju ncONE će biti upravo to što će našim korisnicima omogućiti sigurnu i kvalitetnu mobilnu kominikaciju.

Paralelno, naši razvojni timovi rade na razvoju softvera za podršku našem poslovanju u domenu zapošljavanja, gde će opet kroz kompletnu New City infrastrukturu, svi kandidati, ali i kompanije koje nude posao, moći da komuniciraju na mnogo brži i kvalitetniji način, čime će unaprediti sopstvene poslovne procese.