Proizvodnja PBX
 • PROIZVODNJA PBX / TELEFONSKE CENTRALE

U današnjem poslovnom okruženju, u kom je smanjenje troškova imperativ, prenos glasa preko IP mreža predstavlja jedan od tehnoloških hitova. Ova relativno nova, ali zrela i proverena tehnologija, korisnicima omogućava da putem postojeće infrastrukture za prenos podataka vrše i govornu komunikaciju, uz čitav niz novih funkcionalnosti u korišćenju telefonskih usluga. Na ovaj način se postižu znatne uštede u telefonskim računima, jer se plaća samo zakup linija za prenos podataka. Prenos glasa u ovom slučaju predstavlja samo još jedan servis na postojećoj infrastrukturi.

Naš inženjerski tim je maksimalno posvećen interesima korisnika. Sa velikom pažnjom brinemo se za planiranje, dizajn, implementaciju i održavanje, sistema i servisa, hardware-a i software-a, u većoj ili manjoj meri integrisanih sa lokalnom računarskom ili Internet mrežom, a sve uz maksimalno poštovanje specifičnosti poslovanja naših klijenata.

Za razliku od VoIP-a, IP Telefonija donosi kompletno nove komponente i funkcionalnosti sistema, počev od telefonskog aparata koji se vezuje u LAN mrežu, preko softverskih svičeva koji zamenjuju PBX centrale, pa do pratećih aplikacija kao što su sistemi za glasovne poruke i niz drugih servisa i funkcionalnosti. IPT uvodi pojam “klijenta” na mestu telefonskog aparata i najjednostavnije rečeno, IP telefon postaje vrsta PC računara koji je u funkciji 24 sata dnevno, uvek na raspolaganju korisniku. Putem IP telefona korisnici mogu pregledati sadržaje na internetu, slati tekstualne i govorne poruke preko e-mail-a, pregledati multimedijalne sadržaje, pa čak i imati i video komunikaciju na skupljim modelima telefona.

 • 9 RAZLOGA ZA UVOĐENJE IP TELEFONIJE:
 • Ušteda na troškovima telefonskih poziva
 • Ušteda na troškovima za infrastrukturu
 • Zaštita investicija
 • Mogućnost primene identičnog rešenja za nekoliko geografskih lokacija
 • Mogućnost dodavanja redundantnih komponenti kako bi se povećala ukupna pouzdanost sistema
 • Mogućnost osnivanja centara za back-up podataka
 • Podrška integraciji sa drugim sistemima
 • Rešenja zasnovana na standardima
 • TELEFONI KOJI MOGU BITI PRIKLJUČENI NA CENTRALU:
 • Obični (POTS) telefoni
 • Digitalni (ISDN) telefoni
 • IP telefoni, pravi i softverski
 • LINIJE NA KOJE CENTRALA MOŽE BITI PRIKLJUČENA:
 • Primarni ISDN (ISDN-PRI)
 • Bazni ISDN (ISDN-BRI)
 • VoIP kanal (SIP provider, VoIP gateway)
 • GSM mobile gateway
 • Obične (POTS) telefonske linije
 • Tip telefona i linija sa kojima će raditi naša centrala se određuje u trenutku naručivanja proizvoda. U većini slučajeva je i kasnije moguća neplanirana promena/proširenje, ali ukoliko je ta promena izvesna bolje je odmah da se najavi kako bi sistem sigurno, tj. dovoljno bio dimenzionisan za kasnije proširenje.
 • SDANDARDNE FUNKCIJE KOJE SU UVEK INTEGRISANE U CENTRALI SU:
 • Muzika na čekanju
 • Transfer poziva
 • Konferencijska veza
 • Identifikacija poziva
 • Poziv na čekanju
 • Preusmerenje poziva
 • IVR jednostavni ili inteligentni govorni sistem
 • Snimanje ulazno/izlaznih linija
 • FUNKCIJE CENTRALE:
 • IVR jednostavni ili inteligentni govorni sistem
 • Govorna pošta (sa daljinskim preslušavanjem i dostavom na e-mail)
 • Proširenje muzike na čekanju (različita muzika za razne lokale, internet radio, itd…)
 • FAX prijem (uz dostavu na e-mail ili štampač)
 • FAX slanje
 • VoIP gateway (povoljno pozivanje preko Interneta)
 • VoIP server (povezivanje udaljenih lokala na sistem)
 • VoIP DID brojevi (prijem poziva sa udaljenih javnih tel.brojeva)
 • VoIP interkonekcija (povezivanje više udaljenih centrala u lokalnu mrežu)
 • Detaljna statistika poziva (baza podataka sa pozivima)
 • Snimanje razgovora
 • GSM mobile gateway (mobilni gejtvej za jeftinije razgovore u mreži ili grupi)
 • E-mail izveštaji i obaveštenja
 • Kol centar (Call centre) sa redovima čekanja i prijavom/odjavom operatera (Automatic call distribution ACD, Virtual queuing, Computer telephony integration CTI, itd.)