Sigurnost
  • Sigurnost

Jedno od najvažnijih dostignuća kojima stremimo jeste umrežavanje naših klijenata i partnera, kako međusobno, tako i van granica naše zemlje. Naša nesebična želja da podelimo ono što imamo sa svi poslovnim subjektima koji žele kvalitetno i odgovorno da posluju, ima za cilj postizanje sledećeg:

  • Umrežavanje poslovnih subjekata
  • Obezbeđivanje tržišta
  • Kroz poslovnu mrežu i tržište, obezbeđeni su preduslovi za stabilnost

Kompanija New City sa svim svojim internim resursima i partnerskim kompanijama, predano radi na obezbeđivanju poslovnog okruženja koje će svim svojim učesnicima doneti prosperitet i poslovnu sigurnost.
Sigurnost poslovanja se ogleda i kroz korišćenje namenskih resursa, koje je kompanija New City opredelila za poslovanje svih svojih klijenata, partnerske i poslovne mreže.