Telekomunikacije
 • VoIP

Voice over Internet Protocol (VoIP), odnosno Internet telefonija ili IP telefonija, predstavlja popularni naziv za više tehnologija koje omogućavaju prenos glasa preko Internet mreže korišcenjem IP protokola.

Voip1 Voice over IP (VoIP) je razvijen kako bi se omogućio jednostavan i fleksibilan pristup telefonskoj usluzi na bilo kom mestu na svetu. Pri pomisli da pozovete nekoga ko živi u udaljenoj zemlji, prvo mislite na telefonski račun. VoIP rešava taj a i mnoge druge probleme za Vas. Na tradicionalnoj PSTN liniji, vreme je zaista novac. Zbog korišćenja zastarele tehnologije čak i cena lokalnih poziva zna biti visoka, internacionalni pozivi su najčešće mnogo skuplji. Kako VoIP koristi globalnu IP mrežu kao temeljnu mrežu/glavni oslonac, telefonska komunikacija je znatno jeftinija.

U odnosu na standardnu telefoniju, VoIP poseduje nekoliko značajnih prednosti, čemu i duguje sve veću popularnost širom sveta, a najvažnija je svakako niska cena. Naime, ukoliko često obavljate internacionalne pozive, usluga ovog tipa Vam se višestruko isplati. Pozivi koje ćete obavljati ka fiksnim i mobilnim brojevima telefona daleko su jeftiniji u odnosu na standardnu telefoniju.

VoIP je sistem prenosa glasa i slike koji za razliku od običnog dvožičnog prenosa koristi postojeću “računarsku” mrežnu infrastrukturu, koja ima daleko veće kapacitete prenosa. Samim tim moguće je postaviti VoIP telefon na bilo koju lokaciju na kojoj postoji mrežni priključak pa čak i na neke udaljene lokacije ukoliko se koristi neka od bežičnih mrežnih tehnologija (WiFi).

 • Najzastupljenije SMS usluge su:
 • Slanje Bulk poruka predstavlja osnovu mobilnog marketinga. Najednostavnije rečeno, Bulk je masovno slanje SMS ili MMS poruka. Najdirektniji, najjednostavniji i najjeftiniji način reklamiranja ili obaveštavanja Vaših klijenata. Efekti ovakvih kampanja su po praksi uvek u dobroj korelaciji sa uloženim sredstvima, tako da se sve vise malih i srednjih preduzeća odlučuje za ovaj provereni vid marketinga. Ne retko kompanije ovaj vid marketinga koriste za realizaciju svojih loyalty programa.
 • SMS Nagradne igre predstavljaju jednu od najpopularnijih formi SMS Marketing usluga. Ključna stvar jeste saznati više o svojim kupcima i osigurati način kako ih obavestiti i podstaknuti na akciju kod budućih promocija.
 • Pored multimedijalnih i marketinških funkcija, mobilni telefon sve više predstavlja i sredstvo plaćanja, što samo još više SMS business dovodi u fokus, naročito imajući u vidu da je telefon svake sekunde uz svog vlasnika
 • Koristi za Vašu firmu:
 • Najdirektniji, najjednostavniji i najjeftiniji način reklamiranja ili obaveštavanja Vaših proverenih klijenata.
 • Možete da pošaljete na hiljade poruka Vašim klijentima uz samo par klikova mišem po najpovoljnim cenama.
 • Jednostavnost servisa (sami kontrolišete proces SMS obaveštavanja).
 • Dostupnost 24/7.
 • Ubrzana komunikacija.