Potreban visoko kvalifikovani izvršni direktor sa višegodišnjim iskustvom u upravljanju.

New City Company d.o.o. Beograd - Poslovni Centar Pančevo

Dokazan i ugledan vođa tima sa sveobuhvatnim znanjem u oblasti razvoja i organizacije poslovanja, izgradnje saveza i partnerstava,
tim liderstvu i menadžmentu, strateškom poslovnom planiranju, stvaranju prodajnog tima i liderstvu, izvršnih pregovora i prezentacija,
upravljanja kriznim menadžmentom, pripreme budžeta, obuka zaposlenih, iskustvom u strategiji upravljanja ljudskim resursima.

NUDIMO:

  • Probni rad mesec dana (plata po dogovoru).
  • Ugovor o radu na godinu dana - plata 1.250,00 € + mesečni bonus + kvartalni bonus + automobil + svi troskovi